Lịch thi dự kiến Lịch thi dự kiến

Lịch Thi ĐGNLNN năm 2020 tại Trường ĐH Cần Thơ (dự kiến)

Tháng

Ngày thi

Thứ trong tuần

Thời gian nộp

hồ sơ và chi phí thi

Công bố

kết quả

Cấp phát

chứng chỉ

Tháng 07 03, 04, 05 Sáu, Bảy, CN 15/06-19/06/2020 17/07/2020 10/08-14/08/2020
Tháng 08 28, 29, 30 Sáu, Bảy, CN 27/07-31/07/2020 11/09/2020 12/10-16/10/2020
Tháng 09 22/9, 23/9, 29/9, 30/9, 01/10 Ba, Tư, Năm

14/09 đến khi

nhận đủ hồ sơ

14/10/2020 11/11-16/11/2020
Tháng 10 16, 17, 18 Sáu, Bảy, CN

14/09 đến khi

nhận đủ hồ sơ

30/10/2020 30/11-04/12/2020
Tháng 10 14, 15 Tư, Năm

05/10 đến khi

nhận đủ hồ sơ

30/10/2020 30/11-04/12/2020
Tháng 11 17, 18, 19 Ba, Tư, Năm 02/11-06/11/2020 03/12/2020 31/12-04/01/2021
Tháng 12 11, 12, 13 Sáu, Bảy, CN 30/11-04/12/2020 25/12/2020 25/01-29/01/2021

 

* Hình thức thi:
Trên máy vi tính, tất cả 4 kỹ năng (Listening, Reading, Writing, Speaking) trong 1 buổi.