Truy cập nội dung luôn
Tiếng Việt [Beta] Tiếng Việt [Beta]
 • ;

  Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính ngày 20/9/2019 đến ngày 22/9/2019

  ĐÃ NHẬN ĐỦ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính ngày 02/8/2019 đến ngày 04/8/2019

  Kết quả thi sẽ công bố vào lúc 9g00 ngày 14/8/2019
  Thí sinh tra cứu kết quả tại mục Tra cứu kết quả bằng cách nhập số CMND hoặc mã hồ sơ

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính ngày 16/7/2019 và 17/7/2019

  Kết quả sẽ công bố vào lúc 9g00 ngày 31/7/2019 trên website tại mục Tra cứu kết quả
  Thí sinh tra cứu kết quả bằng cách nhập số CMND hoặc mã hồ sơ

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ

  Chi tiết

ĐĂNG KÝ THI

Đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp

Chi tiết

CÁC KỲ THI

Thời gian, địa điểm đăng ký, tổ chức các kỳ thi

Chi tiết

TRA CỨU KẾT QUẢ

Tra cứu kết quả thi trực tuyến

Chi tiết

QUY TRÌNH

Thực hiện theo các bước để hoàn tất thủ tục Đăng ký nhận giấy chứng nhận tạm thời, Nhận giấy chứng nhận chứng chỉ, Nộp phiếu đề nghị chấm phúc khảo

Chi tiết

BIỄU MẪU

Download biểu mẫu Phiếu đăng ký nhận giấy chứng nhận tạm thời, Phiếu đề nghị chấm phúc khảo bài kiểm tra, Phiếu đề nghị chỉnh thông tin thí sinh, Giấy ủy quyền nhận chứng chỉ

Chi tiết

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download các tài liệu tham khảo liên quan đến kỳ thi như Đề thi mẫu, Tài liệu Phần nghe (có kèm file nghe), Đáp áp và script của Phần nghe, Đáp án phần thi đọc hiểu

Chi tiết
Tổ Chức

TS. Trần Văn Lựa

Chức vụ: Quyền Giám đốc

Email: tvlua@ctu.edu.vn

ThS. Võ Thị Bích Thảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: vtbthao@ctu.edu.vn

ThS. Lý Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: ltbphuong@ctu.edu.vn

Liên Kết Các Website