Truy cập nội dung luôn
Tiếng Việt [Beta] Tiếng Việt [Beta]
 • ;

  Thông báo về việc nhận chứng nhận đợt thi ngày 17/5/2019

  Thời gian: từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (Sáng: từ 7g00 đến 11g00; Chiều: từ 13g00 đến 17g00)
  tại Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ (Lầu 6 Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ)

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo tổ chức Kỳ thi kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp ngày 19/8/2018 dành riêng cho sinh viên, học viên cao học Trường Đại học Cần Thơ

  Thời gian đăng ký: từ ngày 06/8/2018 đến ngày 14/8/2018
  Địa điểm đăng ký: Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, lầu 6 Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo về việc nhận chứng nhận đợt thi ngày 20/5/2018 tại Cần Thơ

  Thời gian: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (Sáng: từ 7g30 đến 10g30; Chiều: từ 13g30 đến 16g30)
  tại Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ (Lầu 6 Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ)

  Chi tiết
 • ;

  Thông báo về việc nhận chứng nhận đợt thi ngày 11/3/2018 tại Cần Thơ

  Thời gian: từ ngày 26/4/2018 đến ngày 04/5/2018 (Sáng: từ 7g30 đến 10g30; Chiều: từ 13g30 đến 16g30) tại Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ (Lầu 6 Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ)

  Chi tiết

ĐĂNG KÝ THI

Đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp

Chi tiết

CÁC KỲ THI

Thời gian, địa điểm đăng ký, tổ chức các kỳ thi

Chi tiết

TRA CỨU KẾT QUẢ

Tra cứu kết quả thi trực tuyến

Chi tiết

QUY TRÌNH

Thực hiện theo các bước để hoàn tất thủ tục Đăng ký nhận giấy chứng nhận tạm thời, Nhận giấy chứng nhận chứng chỉ, Nộp phiếu đề nghị chấm phúc khảo

Chi tiết

BIỄU MẪU

Download biểu mẫu Phiếu đăng ký nhận giấy chứng nhận tạm thời, Phiếu đề nghị chấm phúc khảo bài kiểm tra, Phiếu đề nghị chỉnh thông tin thí sinh, Giấy ủy quyền nhận chứng chỉ

Chi tiết

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download các tài liệu tham khảo liên quan đến kỳ thi như Đề thi mẫu, Tài liệu Phần nghe (có kèm file nghe), Đáp áp và script của Phần nghe, Đáp án phần thi đọc hiểu

Chi tiết
Tổ Chức

TS. Trần Văn Lựa

Chức vụ: Quyền Giám đốc

Email: tvlua@ctu.edu.vn

ThS. Võ Thị Bích Thảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: vtbthao@ctu.edu.vn

ThS. Lý Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: ltbphuong@ctu.edu.vn

Liên Kết Các Website